Pewnego jesiennego dnia w Warszawie – Początku lat 20

Mistrz Gry: Kruchy
System: Świat Mroku

Tytuł: Pewnego jesiennego dnia w Warszawie – Początku lat 20

Opis sesji:
„Wcielacie się przeciętnych mieszkańców stolicy świeżo odrodzonego państwa Polskiego po stu dwudziestu latach zaborów. Jesteście zajęci własnym życiem codziennym i nawet nie podejrzewacie, że istnieje jakiś inny równoległy i częściowo współistniejący z waszym świat.
Świat mroku: Świat w którym życie ludzkie nie ma większej wartości. Gdzie postacie legend i mitów ale także koszmary chodzą po ziemi. Świat magii oraz mitów i zabobonów. Świat gdzie prawdziwa głęboka wiara w Boga (niezależnie od opcji wyznaniowej) potrafi czynić cuda.
Prośba do chętnych o kontakt na FB Mariusz Feledziński lub Mejlowo felek777@interia.pl w celu wcześniejszego przygotowania do sesji i ustalenia ram dla postaci a w ideale przygotowania ich w całości.”

Czy przyjazne dla początkujących: Nie
Sesja dostępna dla osób z niepełnosprawnością umysłową w stopniu średnim bądź lekkim: Nie
Ograniczenie wiekowe: 12+
Liczba graczy: 2 – 4

Czas trwania sesji: 6h
Źródło grafiki: Biblioteka Narodowa (Poczt. 20918)